UPTIME at Husum Wind Energy

UPTIME will participate at the Husum Wind Energy from 19-sep to 21-sep.

Contact us now to set up a meeting with us there, just for a chat or for any product enquires you may have!

See http://www.husumwindenergy.com/content/de/start/start.php

Contact us at post@uptime.no

 

UPTIME at SMM in Hamburg

UPTIME will be available during the 2012 SMM exhibition in Hamburg.

We will be present together with colleagues at the Marine Aluminium agent´s stand. Contact us if you want to meet with us to discuss any of our products or other access requirements that you may have!

UPTIME at Windforce 2012

UPTIME participated at Windforce 2012 in Bremen, 26-29 june, 2012.

We had a very high number of visitors and we are currently following up on several of the leads garnered. UPTIME had a joint stand with INTPOW, a collection of Norwegian renewable energy companies.

 

UPTIME reaches for the sky!

UPTIME personnel values our great nature and opportunities for recreation. We continue to strive to reach the top, and in this regard we serve a picture of our CEO Bjørnar Huse and marketing manager Svein Ove Haugen on top of Skårasalen, 1542 meters above sealevel:

View towards north:

North from Skårasalen
 

View toward south:

South from Skårasalen

EWEA messe deltakelse (norwegian)

UPTIME International AS er denne uken på EWEA messe i Amsterdam.(© EWEA – European Wind Energy Association 2009-2011). De viser her frem sine innovative aksessløsninger for offshore vindkraft. Dette dreier seg i hovedsak om bevegelseskompensert utstyr for tilkomst til vindmøller, men firmaet lager også bølgekompenserte helidekk og arbeidsplattformer.

UPTIME har opplevd en overveldende respons på messens første dag og forventer økning på onsdag, da flest besøkende er ventet ankomst til messen. Markedssjef Svein Ove Haugen er meget tilfreds med interessen og forventer at flere av kontaktene som er knyttet vil lede til kontrakter og oppdrag.

UPTIME tilbyr systemer basert på kontroll laget av ICD AS i Ålesund, og konstruksjoner laget av Marine Aluminium AS i Haugesund og Undertun Industri AS på Glomset. Ved å kombinere betydelig innsikt og knowhow i avansert regulering og kontroll samt driftssikre og velrenommerte konstruksjoner som er ledende i sine felt, tilbyr UPTIME utstyr som kan gi betydelig økt oppetid ved drift i utfordrende værsituasjoner. Ved bruk av denne type kontroll og regulering kan oppetiden, operasjonsvinduet, økes betydelig og igjen sørge for at kundene er i stand til å holde sine installasjoner i drift mye lengre enn tidligere.

På standen var det betydelig interesse fra de oppmøtte, og blant annet Fred Olsen var innom for å se på produktene.

Bilde (1) viser fra venstre Fred Olsen, representant for NCE Eldar Eilertsen og til høyre direktør i UPTIME Bjørnar Huse.

Ambassadør Anniken R. Krutnes var også innom standen og fikk innføring i produktene og bruksområdende. Ambassadøren uttrykte stor interesse for produktene og syntes det var spennende at firmaer fra Norge kunne fremvise produkter som kan være med på å bringe videre satsningen på miljøvennlig kraftutvinning fra vind.

På bilde (2) ses fra venstre direktør Bjørnar Huse, ambassadør Anniken R. Krutnes, markedssjef Svein Ove Haugen, ambassadesekretær Renate Drubbel og Eldar Eilertsen som leder arbeidet med NCE Maritimes internasjonaliseringsprosjekter «In2».

Sunnmørsfirmaet UPTIME er en av 480 utstillere på den 8000 kvadratmeter store messen. Firmaets stand er kommet i stand i et samarbeide med NCE Maritime, Norwegian Centre of Expertise, Maritime og Ålesund Kunnskapspark. NCE Maritimes Forumsleder for internasjonalisering Antonia Guigova uttrykker «Bedriftene i den maritime klyngen på Møre har innsikt i operasjoner og spisskompetanse innen avanserte marine operasjoner knyttet til olje og gassutvinning offshore. Mye av bedriftenes erfaring og kompetanse vil også være relevant i andre segmenter. Det er positivt at firmaer som UPTIME utvider horisontene sine ved å bringe kompetanse og produkter fra olje og gassindustrien videre til nye bruksområder, som for eksempel offshore vind segmentet».